പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചു

മൈലപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയോ, വിതരണം ചെയ്യുകയോ, സംഭരണം നടത്തുകയോ, വില്‍പ്പന നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കെതിരെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കുമെന്നും കുറ്റമാവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കുമെന്നും മൈലപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം