കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ്

തിരുവനന്തപുരം ഗവ. ലോ കോളേജിൽ 2013-14, 2014-15 കാലയളവിൽ വിവിധ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക മാർച്ച് 18 വരെ വിതരണം ചെയ്യും.  വിദ്യാർത്ഥികൾ കോളേജ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് സഹിതം പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10നും വൈകിട്ട് 3നും ഇടയിൽ ഓഫീസിൽ ഹാജരായി കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക കൈപ്പറ്റണം.  കൈപ്പറ്റാത്ത തുക ഗവ. റവന്യുവിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കുമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിച്ചു.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം