കണ്ണൂർ: ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു

കണ്ണൂർ-കൂത്തുപറമ്പ് റോഡിലെ മൂന്നാംപാലം ചെയിനേജ് 7/450ൽ പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിലവിലുള്ള പാലം ജനുവരി 31ന് പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിനാൽ ഇതുവഴി ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു. ജനുവരി 31 മുതൽ കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പ് വഴി വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ പാലത്തിനോട് ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ഡൈവേർഷൻ റോഡ് വഴി പോകേണ്ടതാണെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പാലങ്ങൾ വിഭാഗം എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം