ആഭ്യന്തര വിമാന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ 42.85% വളര്‍ച്ച

ന്യൂഡല്‍ഹി: ആഭ്യന്തര വിമാന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വളര്‍ച്ച. വിവിധ ആഭ്യന്തര വിമാനക്കമ്പനികള്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ട്രാഫിക് കണക്കുകള്‍ അനുസരിച്ച്, യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം റെക്കോര്‍ഡ് ഭേദിച്ച് 503.92 ലക്ഷത്തിലെത്തി. മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 42.85% ഗണ്യമായ വാര്‍ഷിക വളര്‍ച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 352.75 ലക്ഷം ആയിരുന്നു. ഉയര്‍ന്നുവരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ കണക്കുകള്‍ വിമാന യാത്രയ്ക്കുള്ള വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യകത സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ വ്യോമയാന മേഖലയുടെ പോസിറ്റീവ് വളര്‍ച്ച എടുത്തുകാട്ടുന്നു. കൂടാതെ, പ്രതിമാസ വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക് 2022 ഏപ്രിലിനും 2023ഏപ്രിലിനും ഇടയില്‍ 22.18% വര്‍ദ്ധിച്ചു, ഇത് ആഭ്യന്തര വ്യോമയാന വ്യവസായത്തിന്റെ സുസ്ഥിരമായ വേഗതയ്ക്ക് അടിവരയിടുന്നു.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം