ആലപ്പുഴ: ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ അഭിമുഖം

ആലപ്പുഴ: ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസില്‍ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററെ നിയമിക്കുന്നു.

യോഗ്യത – പ്ലസ്ടൂ / തത്തുല്യം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം. കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. ടെസ്റ്റും അഭിമുഖവും ഡിസംബർ 24ന് നടക്കും.  

യോഗ്യരായവര്‍  അസൽ രേഖകള്‍ സഹിതം ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരത്തിൽ രാവിലെ 10ന് എത്തണം. ഫോൺ: 0477- 2252064.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം