തിരുവനന്തപുരം: കായിക താരങ്ങളുടെ സോണൽ സെലക്ഷൻ 20 മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിലിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്‌കൂൾ, പ്ലസ്‌വൺ, കോളേജ് സ്‌പോർട്‌സ് അക്കാഡമി, എലൈറ്റ്, ഓപ്പറേഷൻ ഒളിമ്പ്യ സ്‌കീമുകളിലേക്കുള്ള സോണൽ സെലക്ഷൻ 20 മുതൽ 28 വരെ കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, എറണാകുളം, കോട്ടയം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ നടക്കും.
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: ടെക്‌നിക്കൽ ഓഫീസർ, കെ.എസ്.എസ്.സി 0471-2331546, കണ്ണൂർ- 0497-2700485, കോഴിക്കോട്- 0495-2722593, പാലക്കാട്- 0491-2505100, എറണാകുളം-0484-2367580, കോട്ടയം-0481-2563825.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം