കൊല്ലം: കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണം

കൊല്ലം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്‍വീസ് നടത്തിയ എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലേയും ഡ്രൈവര്‍മാരും മറ്റ് ജീവനക്കാരും അടിയന്തരമായി കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെന്ന് ആര്‍.ടി.ഒ അറിയിച്ചു.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം