കെ ഹരിപാലിനെ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയായി നിയമിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: കെ ഹരിപാൽ ഇന്ന്‌ വ്യാഴാഴ്ച (21/05/2020) കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയായി നിയമിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ രജിസ്ട്രാർ ആയി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം