വ്യാപാര പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് മധ്യപ്രദേശിൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും

ഭോപ്പാൽ, ഒക്ടോബർ 23: മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി കമൽ നാഥ് ചൊവ്വാഴ്ച ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അത് ഔദ്യോഗികമായി പഠിച്ചു, സമയാസമയങ്ങളിൽ ബിസിനസുകാരുടെ പ്രതിനിധികളുമായി സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു,
“നമുക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയുന്ന പരിവർത്തനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവലംബിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമകാലിക ആവശ്യം,” കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് എംപി ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി, സർവീസ്, ട്രേഡ് എന്നിവ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്തെ മിന്റോ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ചില പ്രമുഖ കമ്പനികൾ‌ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകൾ‌ക്ക് മുമ്പ്‌ നിലവിലില്ല, കാരണം അവ മാറ്റങ്ങൾ‌ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മുന്നേറുന്നവ ഒരു സ്ഥാനം സൃഷ്ടിച്ചു, രണ്ട് ടാക്സി കമ്പനികളുടെ ഉദാഹരണം ഉദ്ധരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സർക്കാരിനെയും ഭരണകൂടത്തെയും പുതുമകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം, ഞങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഈ ദിശയിൽ തുടരുന്നു. ഡിസ്പെൻസേഷന്റെ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വികസന രംഗത്ത് പിന്നിലാകും. മാഗ്നിഫിഷ്യന്റ് മധ്യപ്രദേശ് ഉച്ചകോടിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും നിക്ഷേപകരുടെ വിശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്തു. സബ്-ലീസ് പോലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഭരണകൂടം നിർത്തലാക്കുകയും അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നേടുകയും ചെയ്തു. കൃഷി, നിക്ഷേപം, ടൂറിസം, വിനോദ മേഖലകളിൽ ഗണ്യമായ ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു, ”അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം