ചാവക്കാട് പത്താഴകുഴിയിലെ ചെളിയിൽ വീണ് മരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് മന്ത്രി കെ രാജൻ

ചാവക്കാട് തെക്കൻ പാലയൂരിൽ പത്താഴകുഴിയിലെ ചെളിയിൽ വീണ് മരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ എത്തി. സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി സഹായം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി. മരണപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട്  സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. വിഷയം മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ  ഉന്നയിക്കും. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ജനപ്രതിനിധികളുമായും  കൂടിയാലോചിച്ച് അപകട സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം