തൃശ്ശൂർ: ദര്‍ഘാസ് ക്ഷണിച്ചു

തൃശ്ശൂർ: വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പിന് കീഴിലെ വെള്ളാങ്ങല്ലൂര്‍ ഐസിഡിഎസ് പ്രൊജക്ടിലെ 111 അങ്കണവാടികളില്‍ 2021-22 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തിലേക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള കണ്ടിജന്‍സി സാധനങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താത്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ദര്‍ഘാസ് ക്ഷണിച്ചു. ദര്‍ഘാസ് ഫോറം വില്‍ക്കുന്ന സമയം ജനുവരി 31 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിവരെയും സ്വീകരിക്കുന്ന സമയം അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്കും ദര്‍ഘാസ് തുറക്കുന്ന സമയം വൈകീട്ട് നാല് മണിക്കുമാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഫോണ്‍: 0480 2865916

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം