ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത് അഭിയാനു കീഴിൽ രാജ്യത്തെ 7 മേഖലകളിലെക്കുള്ള ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളും പ്രചോദന നടപടികളും കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ആത്മനിർഭർ അഭിയാന്റെ കീഴിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന  അഞ്ചാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ ഘട്ട ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളും പ്രചോദനനടപടികളും കേന്ദ്ര ധന-കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു .തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കൽ ,വ്യവസായങ്ങൾക്കുള്ള സഹായം,വ്യവസായസൗഹൃദ നടപടികൾ,സംസ്ഥാനസർക്കാരുകൾക്കുള്ള സഹായം,വിദ്യാഭ്യാസം,ആരോഗ്യം എന്നിവയ്ക്കായി വിശദമായ ഏഴു നടപടികൾ എന്നിവ  ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ചവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു .

1).തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി വിഹിതത്തില്‍ 40,000 കോടി രൂപയുടെ വര്‍ദ്ധന.
 • എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസിന് കീഴില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ 40,000 കോടി രൂപ അധികമായി അനുവദിക്കും
 • ആകെ മൊത്തം 300 കോടി തൊഴില്‍ ദിനങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ഇത് സഹായിക്കും
2).ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പരിഷ്‌കാരങ്ങളും നൂതന നടപടികളും
 • ആരോഗ്യ മേഖലയില്‍ പൊതു ധന വിനിയോഗം വര്‍ധിപ്പിക്കും.താഴേക്കിടയിലെ ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപം നടത്തിയും ഗ്രാമീണ-നഗര മേഖലകളില്‍ ആരോഗ്യ-സൗഖ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ കൂടുതലായി സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടുമാകും ഇത് ഉറപ്പാക്കുക.
 • രാജ്യത്ത് ഭാവിയിലുണ്ടാകാനിടയുള്ള മഹാമാരികളില്‍ നിന്നും രക്ഷ നേടാനായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും സാംക്രമിക രോഗ പ്രതിരോധ ആശുപത്രി ബ്ലോക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും.
 • പരിശോധന ലാബ് ശൃംഖലയേയും ജാഗ്രതാനടപടികളെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി,
 • എല്ലാ ജില്ല- ബ്ലോക്ക് തല ലബോറട്ടറികളിലും,പൊതുജനാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സംയോജിത പൊതുജനാരോഗ്യ ലബോറട്ടറികള്‍ സ്ഥാപിക്കും.
 • ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി ICMR ന് കീഴിലുള്ള ദേശീയ സംവിധാനം നടപ്പാക്കും.ഇത്,ഈ മേഖലകളിലെ ഗവേഷണങ്ങള്‍ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നല്‍കും.ദേശീയ ഡിജിറ്റല്‍ ആരോഗ്യ മിഷനു കീഴില്‍,
 • ദേശീയ ഡിജിറ്റല്‍ ആരോഗ്യ രൂപ രേഖ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കും.
3).കോവിഡിനുശേഷം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം
 • ഡിജിറ്റല്‍ / ഓണ്‍ലൈന്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിവിധ തലങ്ങളില്‍ പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രത്യേക പരിപാടിയായ പിഎം ഇ വിദ്യ- ഉടന്‍ ആരംഭിക്കും.വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍, അധ്യാപകര്‍, കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ എന്നിവരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും സാമൂഹിക പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി മനോദര്‍പ്പണ്‍ എന്ന പേരില്‍ ഒരു സംരംഭത്തിനു ഉടന്‍ തുടക്കം കുറിക്കും.വിദ്യാലയങ്ങള്‍, ശൈശവദശയിലുള്ളവര്‍,അധ്യാപകര്‍ എന്നിവര്‍ക്കായി പുതിയ ദേശീയ പാഠ്യ-അധ്യാപന പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കും. അഞ്ചാം തരത്തിലെ ഓരോ കുട്ടിയും 2025 ഓടെ മികച്ച പഠന നിലവാരം കൈവരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി,ദേശീയ അടിസ്ഥാന സാക്ഷരത, ന്യൂമറസി മിഷന് 2020 ഡിസംബറില്‍ തുടക്കമിടും.
4).പാപ്പരത്വകോഡു (IBC ) മായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുകൂല നടപടികളിലൂടെ രാജ്യത്തെ കൂടുതല്‍ വ്യവസായ സൗഹൃദമാക്കും .
 • പാപ്പരത്വ നടപടികള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ പരിധി ഒരു ലക്ഷത്തില്‍ നിന്നും ഒരു കോടി രൂപയായി ഉയര്‍ത്തി .ഇത് MSME കള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കും.
 • IBC കോഡിലെ 240 A വകുപ്പിന് കീഴില്‍ MSME കള്‍ക്കായി പ്രത്യേക പാപ്പരത്വ നിര്‍ണയ ചട്ടക്കൂട് ഉടന്‍ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യും.
 • മഹാമാരിയുടെ സ്ഥിതി അവലോകനം ചെയ്തതിനു ശേഷം,പുതുതായി തുടക്കമിട്ട പാപ്പരത്വ നടപടികള്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് നിര്‍ത്തി വയ്ക്കും.
 • കോവിഡ് 19 നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടങ്ങള്‍ IBC കോഡിന് കീഴിലെ ‘ഡീഫോള്‍ട്’ എന്ന വ്യഖ്യാനത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റിന് അധികാരം നല്‍കും.
5).കമ്പനി നിയമം പാലിക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയവര്‍ക്ക് ഇളവ് നല്‍കല്‍

സാങ്കേതികപരമോ, നടപടിക്രമപരമോ ആയ ലംഘനങ്ങള്‍ അടക്കം,കമ്പനികള്‍ വരുത്തിയ ചെറിയ പിഴവുകള്‍ ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമല്ലാതാക്കും

6).കോര്‍പ്പറേറ്റ് വേണ്ടി വ്യവസായങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ലളിതമാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍:

 • ഇന്ത്യന്‍ പൊതുമേഖലാ കമ്പനികള്‍ക്ക് അനുവദനീയമായ വിദേശവിപണികളില്‍ സെക്യൂരിറ്റികള്‍ നേരിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം.
 • ഓഹരിവിപണികളില്‍ നോണ്‍ കോണ്‍വെര്‍ട്ടബിള്‍ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് NCDs- അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ, ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളായി പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.
 • 1956 ലെ കമ്പനി നിയമത്തിലെ ഉത്പാദക കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാര്‍ട്ട് 9 A യെ 2013 ലെ കമ്പനി നിയമത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തും
 • അധിക / പ്രത്യേക ബെഞ്ചുകള്‍ തുടങ്ങാന്‍ NCLAT നു അധികാരം നല്‍കും.
 • ചെറുകിട കമ്പനികള്‍, ഒരുടമ മാത്രമുള്ള കമ്പനികള്‍, ഉത്പാദക കമ്പനികള്‍, സ്റ്റാര്‍ട്പ്പുകള്‍ എന്നിവ വരുത്തുന്ന വീഴ്ചകള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ പിഴ.
7).നവീനവും,സ്വയംപര്യാപ്തവുമായ ഒരു ഇന്ത്യയ്ക്കായുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപന നയം

സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു പുതിയ നയം പ്രഖ്യാപിക്കും.അതനുസരിച്ച് ,

 • പൊതുജന താല്പര്യം മുന്‍നിര്‍ത്തി,പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപന ( പിഎസ്ഇ ) ങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമുള്ള തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കും.
 • സ്വകാര്യവ്യക്തികള്‍ക്ക് അനുവാദം നല്‍കുമ്പോള്‍ തന്നെ കുറഞ്ഞത് ഒരു പൊതുമേഖലാ സംരംഭത്തിന്റെയെങ്കിലും സാന്നിദ്ധ്യം ഇത്തരം മേഖലകളില്‍ ഉറപ്പു വരുത്തും.
 • മറ്റ് മേഖലകളില്‍, പ്രായോഗികത കണക്കിലെടുത്ത് പിഎസ്ഇകളെ സ്വകാര്യവല്‍ക്കരിക്കും
 • ഭരണനിര്‍വഹണ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി,തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിലെ സംരംഭങ്ങളുടെ എണ്ണം നാലില്‍ താഴെയായി പരിമിതപ്പെടുത്തും .മറ്റുള്ളവ സ്വകാര്യവല്‍ക്കരിക്കപ്പെടുകയോ, ലയിപ്പിക്കുകയോ ഹോള്‍ഡിംഗ് കമ്പനികളുടെ കീഴില്‍ കൊണ്ടുവരികയോ ചെയ്യും.
8).സംസ്ഥാനഭരണകൂടങ്ങള്‍ക്കുള്ള സഹായം
 • സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് എടുക്കാവുന്ന വായ്പാപരിധി,മൂന്നില്‍ നിന്ന് അഞ്ചു ശതമാനമായി വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇത് നടപ്പു സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തേയ്ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ബാധകം.സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് 4.28 ലക്ഷം കോടിയുടെ അധിക വിഭവങ്ങള്‍ ഇത് ഉറപ്പാക്കും.ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ മുന്നോട്ട് വച്ച ശിപാര്‍ശകള്‍ അടക്കമുള്ള പ്രത്യേക പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ക്കായി ഈ വായ്പകളിലെ ഒരു ഭാഗം വിനിയോഗിക്കും.
 • ഒരുരാഷ്ട്രം ഒരു റേഷന്‍കാര്‍ഡ് പദ്ധതി സാര്‍വത്രികമാക്കല്‍,രാജ്യത്തെ വ്യാപാരം സുഗമമാക്കല്‍ ഊര്‍ജവിതരണം,നഗരസഭാസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വരുമാനം എന്നീ നാലു മേഖലകളില്‍ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കും
 • വായ്പകള്‍ക്കായി താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയില്‍ ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര ധനവിനിയോഗ വകുപ്പ് രൂപം നല്‍കും.
 • വര്‍ധന വരുത്തിയ വായ്പാപരിധിയില്‍ അരശതമാനം നിബന്ധനകള്‍ കൂടാതെ എടുക്കാവുന്നതാണ്..
 • പിന്നീടുള്ള ഒരു ശതമാനം കടമെടുക്കുമ്പോള്‍,മേല്‍പ്പറഞ്ഞ നാലു മേഖലകളിലും കാല്‍ ശതമാനം വീതം കൃത്യമായി ചിലവഴിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
 • ഈ നാലില്‍ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മേഖലകളിലെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ എങ്കിലും കൈവരിക്കാനായാല്‍ ശേഷിക്കുന്ന അരശതമാനംകൂടി സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം