മിശ്രവിവാഹിതരായ ദമ്പതികള്‍ക്കായി ‘സേഫ് ഹോംസ്’ പദ്ധതിയുമായി സര്‍ക്കാര്‍

തിരുവനന്തപുരം മാര്‍ച്ച് 7: മിശ്രവിവാഹിതരായ ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഒരു വര്‍ഷം വരെ സുരക്ഷിതമായി താമസിക്കുന്നതിനായി ഷെല്‍ട്ടര്‍ ഹോം പദ്ധതിയുമായി സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചതായി സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു.

സന്നദ്ധസംഘടനകളുടെ സഹായത്തോടെയാവും പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുക. മറ്റൊരു മതത്തില്‍ നിന്നോ ജാതിയില്‍ നിന്നോ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന യുവതീയുവാക്കള്‍ സാമുദായിക ബഹിഷ്ക്കരണം, ഭീഷണി, താമസസൗകര്യം തുടങ്ങി നിരവധി പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മന്ത്രി നിയമസഭയില്‍ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

വാര്‍ഷിക വരുമാനം ഒരുലക്ഷം രൂപയില്‍ താഴെയുള്ള മിശ്രവിവാഹിതരായ ദമ്പതികള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ക്കായി 30,000 (പൊതുവിഭാഗം), 75,000 (പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം) വീതം സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് നല്‍കുന്നുണ്ട്.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം