പി.കെ. അരവിന്ദ ബാബു പൊലീസ് കംപ്ലൈന്റ് അതോറിറ്റി അംഗം

റിട്ട. ജില്ലാ ജഡ്ജും മുൻ ലോ സെക്രട്ടറിയുമായ പി.കെ. അരവിന്ദ ബാബുവിനെ സംസ്ഥാന പൊലീസ് കംപ്ലൈന്റ് അതോറിറ്റി ജുഡിഷ്യൽ അംഗമായി നിയമിച്ചു. ജുഡിഷ്യൽ ഓഫിസറായി 30 വർഷത്തെ സേവന പരിചയമുള്ള അദ്ദേഹം ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി മെമ്പർ സെക്രട്ടറി, കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ആൾട്ടർനേറ്റിവ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസല്യൂഷൻ സെന്റർ ഡയറക്ടർ തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ചേർത്തല സ്വദേശിയാണ്.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം