ഐഐടി മദ്രാസിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ 3 ഡി പ്രിന്റഡ് ഹൗസ് സൈറ്റ് ഉപരാഷ്ട്രപതി സന്ദർശിച്ചു

രാജ്യത്തിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള തീവ്രവാദികളുടെ  പദ്ധതികളെ തകർക്കാൻ ബുദ്ധിപരമായ പരിഹാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ശ്രീ എം വെങ്കയ്യ നായിഡു ഗവേഷണ സമൂഹത്തോടും ഐഐടികളെപ്പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു.ഐഐടി മദ്രാസിലുള്ള  ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ 3 ഡി പ്രിന്റഡ് ഹൗസ് സൈറ്റ് അദ്ദേഹം  സന്ദർശിച്ചു.  തീവ്രവാദികൾ,താഴ്ന്ന് പറക്കുന്ന ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായും ഇവയെ  കണ്ടെത്താൻ സൈനിക റഡാറുകൾക്ക് കഴിയില്ലെന്നും ഉപ രാഷ്ട്രപതി  ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഐഐടി മദ്രാസിന്റെയും ടി വസ്ത  മാനുഫാക്ചറിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെയും സംയുക്ത സഹകരണത്തോടെയുള്ള  ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ 3 ഡി പ്രിന്റഡ്  ഹൗസിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്  പിന്നിലുള്ള  ശ്രമങ്ങളെ ശ്രീ നായിഡു അഭിനന്ദിച്ചു.

വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും വാണിജ്യപരമായ പ്രാപ്യത കൈവരിക്കുന്നതിലും ‘വ്യവസായങ്ങളും -ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും തമ്മിലെ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉപരാഷ്ട്രപതി എടുത്തുപറഞ്ഞു.

നിർമ്മാണ രംഗത്ത  3 ഡി പ്രിന്റിംഗ്,പൂർണ്ണമായും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്ന  വീടിന്റെ രൂപകൽപ്പന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നും മാനുഷിക ഇടപെടൽ കുറയ്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.  ഇന്ത്യയിലെ ഭവന ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം കൂടുതൽ സാങ്കേതിക കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം