ആലപ്പുഴ: മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സിറ്റിംഗ്

ആലപ്പുഴ: സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗം വി.കെ. ബീനാകുമാരി          ഏപ്രില്‍ 21 രാവിലെ  10.30 ന് ആലപ്പുഴ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റസ്റ്റ് ഹൗസിൽ  സിറ്റിംഗ് നടത്തുമെന്ന് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം