മെയ് 1 മുതൽ മുംബൈ സി‌എസ്‌എം‌ടി എക്സ്പ്രസിന്റെ സമയം പരിഷ്കരിക്കാൻ ദക്ഷിണ റെയിൽ‌വേ

തിരുവനന്തപുരം ഫെബ്രുവരി 1: കന്യാകുമാരി – മുംബൈ സി‌എസ്‌എം‌ടി – കന്യാകുമാരി എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളുടെ സമയം 2020 മെയ് 1 മുതൽ ദക്ഷിണ റെയിൽ‌വേ പരിഷ്കരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

പുതുക്കിയ സമയമനുസരിച്ച്, കന്യാകുമാരി – മുംബൈ സി‌എസ്‌എം‌ടി എക്സ്പ്രസ് 08.25ന് കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസം 04.35ന് മുംബൈ സി‌എസ്‌എം‌ടിയിൽ എത്തും. മുംബൈ സി‌എസ്‌എം‌ടി – കന്യാകുമാരി എക്സ്പ്രസ് 15.35ന് മുംബൈ സി‌എസ്‌എം‌ടിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസം 12.00 ന് കന്യാകുമാരിയിലെത്തും.

കന്യാകുമാരി- മുംബൈ സി‌എസ്‌എം‌ടി – കന്യാകുമാരി എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളുടെ സമയമാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായി നാഗർ‌കോയിൽ – തിരുവനന്തപുരം – നാഗർ‌കോയിൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ കൊല്ലം വരെ വിപുലീകരിക്കും.

2020 മെയ് 1 മുതൽ വിപുലീകരണം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. എന്നിരുന്നാലും, നാഗർകോയിൽ – തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ – നാഗർകോയിൽ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ സമയത്തിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം