ദേശീയ സീനിയര്‍ സ്കൂള്‍ അത്ലറ്റിക് മീറ്റില്‍ ആന്‍സിക്ക് സ്വര്‍ണ്ണം

ആന്‍സി സോജന്‍

പഞ്ചാബ് ഡിസംബര്‍ 14: ദേശീയ സീനിയര്‍ സ്കൂള്‍ അത്ലറ്റിക് മീറ്റില്‍ കേരളത്തിന്റെ ആന്‍സി സോജന് വീണ്ടും സ്വര്‍ണ്ണം. 200 മീറ്റര്‍ വിഭാഗത്തില്‍ ആന്‍സി സ്വര്‍ണ്ണം നോടിയതോടെ മെഡല്‍ നേട്ടം രണ്ടായി. 100 മീറ്ററിലും ആന്‍സി സ്വര്‍ണ്ണം നേടിയിരുന്നു.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം