മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 26 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

മഹാരാഷ്ട്ര ഏപ്രിൽ 5: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 26 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 661 ആയെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം