കോവിഡ് 19: കേരളത്തിലെ ബാറുകൾ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി

കോട്ടയം മാർച്ച് 18: കോവിഡ് 19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ ബാറുകൾ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് അയച്ച കത്തിൽ മറ്റ് ഏഴ് ആവശ്യങ്ങളും ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോവിഡ് 19 മൂലം സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടായ നഷ്ടം മൂലം ബാങ്കുകളും സഹകരണ സംഘങ്ങളും വായ്പയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തെ മൊറട്ടോറിയം നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബാങ്ക് പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച് കണ്ടുകെട്ടൽ നടപടികൾ നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടണമെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാൻ ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു. 

വിവിധ പെൻഷനുകളുടെ കുടിശ്ശിക ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യണം. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം, കൈത്തറി, സമൂഹത്തിലെ മറ്റ് ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവർക്കുള്ള കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കണം. എട്ടാം ക്ലാസിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസിലും നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാൻ ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണം.   മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൗരന്മാരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ചാണ്ടി കത്തിൽ പറഞ്ഞു.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം