രണ്ടാംവിള നെല്ല് സംഭരണം: കർഷക രജിസ്ട്രേഷൻ ഫെബ്രുവരി 28ന് അവസാനിക്കും

February 1, 2023

2022-23 സീസണിലെ രണ്ടാം വിളയ്ക്കുള്ള നെല്ലുസംഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർഷക രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫെബ്രുവരി 28ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് സപ്‌ളൈകോ അറിയിച്ചു. 2022 ഡിസംബറിലാണ് രണ്ടാം വിളയ്ക്കുള്ള നെല്ല് സംഭരണം ആരംഭിച്ചത്. താത്പര്യമുള്ള കർഷകർ  www.supplycopaddy.in ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആധാർ കാർഡ്, കൃഷിസ്ഥലത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ …

റെയില്‍വേ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 78 ദിവസത്തെ വേതനത്തിന് തുല്യമായ ബോണസ്

October 13, 2022

ന്യൂഡല്‍ഹി: റെയില്‍വേ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 2021-2022 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തേക്ക് 78 ദിവസത്തെ വേതനത്തിനു തുല്യമായ ഉത്പാദനക്ഷമത-ബന്ധിത ബോണസ് നല്‍കുന്നതിനു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകാരം നല്‍കി.2021-22 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തേക്ക് ആര്‍.പി.എഫ്/ആര്‍.പി.എസ്.എഫ്. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഒഴി-കെയുള്ള നോണ്‍-ഗസറ്റഡ് റെയില്‍വേ ജീവനക്കാര്‍ക്കാകും ബോണസ്. ഏകദേശം 11.27 ലക്ഷം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് …

റെയിൽവേയിലെ നോൺ ഗസറ്റഡ് ജീവനക്കാർക്ക് 78 ദിവസത്തെ വേതനത്തിന് തുല്യമായ തുക ബോണസ്

October 22, 2020

ന്യൂ ഡൽഹി: റെയിൽവേയിൽ  അർഹരായ നോൺ ഗസറ്റഡ് ജീവനക്കാർക്ക് 78 ദിവസത്തെ വേതനത്തിന് തുല്യമായ തുക ബോണസായി ലഭിക്കും. ഗസറ്റഡ് പദവി ഇല്ലാത്ത 11.58 ലക്ഷം റെയിൽവേ ജീവനക്കാർക്ക് (ആർപിഎഫ് / ആർപി എസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒഴികെ ) തീരുമാനത്തിന്റെ  പ്രയോജനം ലഭിക്കും.2019-2020 സാമ്പത്തിക …

റെയില്‍വേ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 78 ദിവസത്തെ ബോണസ് നല്‍കാന്‍ മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു

September 18, 2019

ന്യൂഡല്‍ഹി സെപ്റ്റംബര്‍ 18: 11 ലക്ഷം റെയില്‍വേ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 78 ദിവസത്തെ ബോണസ് നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി ബുധനാഴ്ച സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. റെയില്‍വേയുടെ ഉല്‍പ്പാദനക്ഷമത വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതിന് പ്രതിഫലമായിട്ടാണ് ബോണസ് നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ഈ നടപടി സംസ്ഥാന ഖജനാവില്‍ 224 കോടി രൂപയുടെ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്ന് …