യുകെയിൽ നഴ്സുമാർക്ക് അവസരം;

തിരുവനന്തപുരം: വിവിധ നോർക്ക റൂട്ട്സ് യുകെ റിക്രൂട്ട്മെന്റുകളിലേയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. നഴ്സുമാർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും യുകെയിലെ തൊഴിൽ ദാതാക്കളുമായി അഭിമുഖം സാധ്യമാക്കുന്ന നോർക്ക യുകെ ടാലൻറ് മൊബിലിറ്റി ഡ്രൈവിലേക്കാണ് നഴ്സുമാർക്ക് അവസരം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നോർക്ക റൂട്ട്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ.

ഓപ്പറേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടെക്നീഷ്യൻ (ഒഡിപി) ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്ററിലും അനസ്തേഷ്യ ടെക്‌നോളജിയിലും ബിഎസ്‌സി നേടിയിരിക്കണം
ബിഎസ്‌സി നഴ്‌സുമാർ: ജനറൽ മെഡിക്കൽ/സർജിക്കൽ നഴ്‌സുമാർ: കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കുറഞ്ഞത് 1 വർഷത്തെ അക്യൂട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻ-പേഷ്യന്റ് പ്രവൃത്തി പരിചയം.
തിയേറ്റർ നഴ്‌സുമാർ: കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കുറഞ്ഞത് 1 വർഷത്തെ അക്യൂട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ തിയേറ്റർ പരിചയം
മാനസികാരോഗ്യ നഴ്‌സുമാർ: സൈക്യാട്രിക് വാർഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന, കുറഞ്ഞത് 6 മാസത്തെ പോസ്റ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ പരിചയം
ഡിപ്ലോമ ഇൻ നഴ്സിംഗ് (ജിഎൻഎം)
മിഡ്‌വൈഫ്‌മാർ: പുതുതായി യോഗ്യത നേടിയ മിഡ്‌വൈഫ്‌മാർ( 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ യോഗ്യത,), അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കുറഞ്ഞത് 1 വർഷത്തെ മിഡ്‌വൈഫ് അനുഭവം. ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷ പാസായ നഴ്‌സുമാർ/മിഡ്‌വൈഫുമാർക്ക് അഭിമുഖത്തിന് മുൻഗണന നൽകും. കൂടാതെ, ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ തയ്യാറുള്ള ഏതെങ്കിലും നഴ്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡ്‌വൈഫ് അഭിമുഖത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെടും.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം