പഞ്ചിംഗ് താല്‍കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു

March 12, 2020

എറണാകുളം മാർച്ച് 12: കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കേരള പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്റെ എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും പഞ്ചിംഗ് താല്‍കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. പ്രമാണ പരിശോധന, സര്‍വീസ് വേരിഫിക്കേഷന്‍, ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നേരിട്ട് നിയമന ശുപാര്‍ശ നല്‍കല്‍ എന്നിവ മാര്‍ച്ച് 26 വരെ നിര്‍ത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. …

ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിങ് നടപടി അന്തിമഘട്ടത്തില്‍

January 15, 2020

കൊല്ലം ജനുവരി 15: എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിങ് നടപ്പാക്കാനുള്ള നടപടി അന്തിമഘട്ടത്തില്‍. ഒരു മാസം പരമാവധി 5 മണിക്കൂര്‍ (300 മിനിറ്റ്) ഗ്രേസ് ടൈം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടപടി. ദിവസം പരമാവധി 60 മിനിറ്റ് വരെ വൈകാം. അതിനുശേഷം വരികയോ …