കൂണ്‍കൃഷിക്കാരന്‍ മുതലാളി സ്വന്തം ജോലിക്കാരുടെ മടക്കയാത്രയ്ക്ക് വിമാനടിക്കറ്റ് നല്‍കി ഞെട്ടിച്ചു.

May 27, 2020

ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക് ഡൗണിൽ പെട്ടുപോയ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് വളരെ വിഷമിച്ച് എത്തിചേരുന്ന കാഴ്ചയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണുന്നത്. അതേസമയം ഡൽഹിയിൽ ഉള്ള ഒരു കൃഷിക്കാരൻ തൊഴിലാളികൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കണ്ട് അവർക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കൊടുത്തു. അതും …