ജയലളിതയുടെ സ്വത്തിന് അവകാശികള്‍ മരുമക്കളാണെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി തീര്‍പ്പ് കല്‍പ്പിച്ചു

May 28, 2020

ചെന്നൈ: ജയലളിതയുടെ സ്വത്തിന് അവകാശികള്‍ മരുമക്കളാണെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി തീര്‍പ്പ് കല്‍പ്പിച്ചു. പെയ്‌സ് ഗാര്‍ഡനിലെ ജയലളിതയുടെ വസതിയായ വേദനിലയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം സ്മാരകമാക്കാനും ബാക്കി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാക്കാനും ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു. ജയലളിതയുടെ സ്വത്തുക്കളുടെ ഒരുഭാഗം പൊതുജനക്ഷേമത്തിനായി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതില്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് എതിര്‍പ്പില്ലെന്ന് …