ശബരിമലയില്‍ സുരക്ഷയ്ക്കായി അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത 3.5 കോടി രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങള്‍

December 20, 2019

ശബരിമല ഡിസംബര്‍ 20: ശബരിമലയില്‍ സന്നിധാനത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് 3.5 കോടി രൂപയുടെ അത്യാധുനിക യന്ത്ര സാമഗ്രികളും സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും പരിശീലനം ലഭിച്ച സേനാംഗങ്ങളും. നിലയ്ക്കല്‍, പമ്പ, സന്നിധാനം തുടങ്ങി പാതയില്‍ ജാഗ്രതയോടെ പോലീസുണ്ട്. കര്‍ശന പരിശോധനകള്‍ പമ്പാ ഗണപതി …