എക്‌സൈസിന്‍റെ ഓണം സ്‌പെഷല്‍ ഡ്രൈവ്; ‌ ലഹരി വസ്‌തുക്കളും കഞ്ചാവ്‌ ചെടിയും കണ്ടെത്തി

August 29, 2020

കൊട്ടാരക്കര: സംസ്ഥാന എക്‌സൈസ്‌ വകുപ്പ്‌ നടത്തിവരുന്ന ഓണം സ്‌പെഷല്‍ ഡ്രൈവില്‍ പുത്തൂര്‍ത്താഴം ഭാഗത്തുനിന്നും 8 അടിയോളം ഉയരമുളള കഞ്ചാവ്‌ ചെടി കണ്ടെത്തി. അതോടൊപ്പം 325 ലിറ്റര്‍ കോട, 9.2 ലിറ്റര്‍ വിദേശമദ്യം, 400 ലിറ്റര്‍ ചാരായം 22.9 ലിറ്റര്‍ അരിഷ്ടം എന്നിവയും …