കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടം ജനകീയ യുദ്ധമായി മാറണം: ചീഫ് സെക്രട്ടറി

June 1, 2020

തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടം ജനകീയ യുദ്ധമായി മാറണമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശ്വാസ് മേത്ത പറഞ്ഞു. കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ താൻ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ സർക്കാർ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോര. ജനങ്ങളും ജാഗ്രതയോടെ നിലകൊള്ളണം. …