സംസ്ഥാനത്തെ കാര്‍ഷിക പ്രതിസന്ധി ചര്‍ച്ചക്ക് എടുത്ത് നിയമസഭ

February 10, 2020

തിരുവനന്തപുരം ഫെബ്രുവരി 10: സംസ്ഥാനത്തെ കാര്‍ഷിക പ്രതിസന്ധിയില്‍ സഭ നിര്‍ത്തിവച്ച് ചര്‍ച്ച. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലം കര്‍ഷകര്‍ അനുഭവിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധികള്‍ നിയമസഭ ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം. സണ്ണി ജോസഫ് എംഎല്‍എയാണ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നിയമസഭയില്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കിയത്. ഇന്ന് …