പിനാക്ക മിസൈൽ ലോഞ്ചറുകൾക്കായി 2580 കോടിയുടെ കരാർ

September 1, 2020

ന്യൂഡൽഹി: പിനാക്ക മൾട്ടിപ്പിൾ ലോഞ്ച് റോക്കറ്റ് സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിരോധ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങാൻ 2580 കോടി രൂപയുടെ കരാറിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളും ഒപ്പുവച്ചു. മേക്കിങ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി ഭാരത് എർത്ത് മൂവേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ( ബി ഇ എം …