മത്സ്യ തൊഴിലാളി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുളള സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു

April 12, 2021

മലപ്പുറം: സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യ തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളില്‍ പെടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫിഷറീസ് വകുപ്പു നല്‍കുന്ന സ്‌കോളര്‍ ഷിപ്പു തുക വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. 2020-21 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷം മുതല്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച തുക ലഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. എല്‍പി വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന 320 രൂപയില്‍ന്നിന്ന് 750 …

ആഭ്യന്തര പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ്

March 15, 2021

2020-21 ഏപ്രിൽ-ജനുവരി കാലയളവിൽ, അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ സംസ്കരണം 182.2 മില്യൺ മെട്രിക് ടൺ (MMT) ആണ്, അതായത് മൊത്തം അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ സംസ്കരണ ശേഷിയുടെ 73 ശതമാനം (249.87 മില്യൺ മെട്രിക് ടൺ). കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണം ആവശ്യകത കുറഞ്ഞത് മൂലം …

ഡി എ ആർ പി ജിയുടെ 2021- 22 ലെ വാർഷിക പ്രവർത്തന പദ്ധതി

February 4, 2021

കേന്ദ്ര ഭരണപരിഷ്കാര& ഉദ്യോഗസ്ഥ പരാതി വകുപ്പിന്( ഡി എ ആർ പി ജി) 2021- 22 ൽ ബജറ്റ് വിഹിതമായി, പദ്ധതി ഇനത്തിൽ 15 കോടിയും പദ്ധതിയേതര ഇനത്തിൽ 30 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു. 2021-2022 വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ …

ബി.എസ്.സി നഴ്‌സിംഗ് & പാരാമെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി: ഓൺലൈൻ സ്‌പെഷ്യൽ അലോട്ട്‌മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

December 12, 2020

2020-21 ബി.എസ്.സി നഴ്‌സിംഗ് & പാരാമെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന് അപേക്ഷിച്ചവരുടെ പ്രവേശനത്തിന് ഡിസംബർ എട്ട്, ഒൻപത്, 10 തീയതികളിൽ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കോളേജ് ഓപ്ഷനുകൾ നൽകിയവരുടെ അലോട്ട്‌മെന്റ് www.lbscentre.kerala.gov.in  ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചവർ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ ഏതെങ്കിലും ശാഖ വഴി …

സംയോജിത പദ്ധതികള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കി എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കരട് പദ്ധതിരേഖ

March 5, 2020

കാക്കനാട് മാർച്ച് 5: കാര്‍ഷിക മേഖലയുടെ സമഗ്രവികസനം ലക്ഷ്യമിടുന്ന സംയോജിത പദ്ധതികള്‍ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കി എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2020-21 വര്‍ഷത്തെ കരട് പദ്ധതിരേഖ പ്രകാശനം ചെയ്തു. അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിനായുള്ള വികസന സെമിനാര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് …