മുനമ്പം ആശുപത്രിയെ മികവുറ്റതാക്കും: കെ.എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എംഎൽഎ

April 7, 2022

വൈപ്പിൻ തീരദേശ ജനതയുടെ ആശ്രയകേന്ദ്രമായ മുനമ്പം ആശുപത്രി മികച്ച സേവന വിതരണ സംവിധാനങ്ങളോടെ ബ്ലോക്ക് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് കെ.എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എംഎൽഎ. കാലഘട്ടത്തിനനുസൃതമായി ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി ജനപക്ഷ വികസനം സാധ്യമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനശൈലിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റേത്.മുനമ്പം കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ …

എറണാകുളം: ആഘോഷമായി ബ്ലോക്കുതല ക്ഷീരസംഗമങ്ങൾ ക്ഷീരകർഷകരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിക്കും: കെ എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

December 21, 2021

എറണാകുളം: വൈപ്പിൻ / കുഴുപ്പിള്ളി/ എളങ്കുന്നപ്പുഴ: ഇടപ്പള്ളി, വൈപ്പിൻ  ബ്ലോക്കുകളിലെ ക്ഷീരസംഗമങ്ങൾ കെ എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എംഎൽഎ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. സംസ്ഥാന ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്തിന്റെയും ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെയും മറ്റു സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച സംഗമത്തിൽ പൊതുസമ്മേളനം, …

എറണാകുളം : അങ്കണവാടികൾക്ക് ശിശുസൗഹൃദ പച്ചക്കറിതോട്ടം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

November 17, 2021

എറണാകുളം : വൈപ്പിൻ ബ്ലോക്കിന് കീഴിലെ പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് 10, 11, 12 വാർഡിലെ അങ്കണവാടികളിൽ ശിശുസൗഹൃദ പച്ചക്കറിതോട്ടം പദ്ധതി വൈപ്പിൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമ കാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ  ഇ.കെ. ജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 10-ാം വാർഡിലെ പണ്ഡിറ്റ് …

എറണാകുളം : അങ്കണവാടികൾക്ക് ശിശുസൗഹൃദ പച്ചക്കറിതോട്ടം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

November 11, 2021

എറണാകുളം :  കുഴുപ്പിള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ അങ്കണവാടികൾക്ക് ശിശു സൗഹൃദ പച്ചക്കറി കൃഷിത്തോട്ടം  രണ്ടാം വാർഡ് ദർശന അങ്കണവാടിയിൽ വൈപ്പിൻ ബ്ലോക്ക്  പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ .എ സാജിത്ത്  ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈപ്പിൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി 2021ന്റെ …

എറണാകുളം : അങ്കണവാടികൾക്ക് ശിശുസൗഹൃദ പച്ചക്കറിതോട്ടം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

November 10, 2021

എറണാകുളം :  പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ അങ്കണവാടികൾക്ക് ശിശു സൗഹൃദ പച്ചക്കറി കൃഷിത്തോട്ടം പതിനൊന്നാം വാർഡ് മൈത്രി അങ്കണവാടിയിൽ വൈപ്പിൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മറ്റി ചെയർമാൻ ഇ കെ.ജയൻ  ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈപ്പിൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി …

എറണാകുളം : അങ്കണവാടികൾക്ക് ശിശുസൗഹൃദ പച്ചക്കറിതോട്ടം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി

October 21, 2021

എറണാകുളം : വൈപ്പിൻ ബ്ലോക്കിൽ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി 2021 ന്റെ ഭാഗമായി അങ്കണവാടികൾക്ക് ശിശുസൗഹൃദ പച്ചക്കറിതോട്ടം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. പദ്ധതിയുടെ ബ്ലോക്ക് തല ഉദ്ഘാടനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്  തുളസി സോമൻ നിർവഹിച്ചു. കുട്ടികളിൽ ചെറുപ്രായം മുതൽ തന്നെ കൃഷിയിൽ താല്പര്യം …

എറണാകുളം: പൊക്കാളി കൃഷി പരിപാലനത്തിന് കൂട്ടായ ശ്രമം വേണം: കെ എൻ ഉണ്ണിക്കൃഷ്‌ണൻ എംഎൽഎ

June 15, 2021

എറണാകുളം: വൈപ്പിൻകരയുടെ തനത് കാർഷിക പൈതൃകമായ പൊക്കാളി കൃഷി പരിപാലിക്കുന്നതിനും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൂട്ടായ ശ്രമം വേണമെന്നും കെ എൻ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ എംഎൽഎ. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും കൂട്ടായ്‌മകളും വ്യക്തികളും ഇതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങണം എന്ന് ‘ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി’ പദ്ധതിയുടെ വൈപ്പിൻ ബ്ലോക്ക് തല …