ആലപ്പുഴ: ബിരിയാണി ചലഞ്ചുവഴി 49,990 രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക്

June 30, 2021

ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴ വട്ടപ്പള്ളി വി.പി. വോയ്സ് കള്‍ച്ചറല്‍ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിയ ബിരിയാണി ചലഞ്ചിലൂടെ സമാഹരിച്ച 49,990 രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറി. ജില്ല കളക്ടര്‍ എ.അലക്സാണ്ടര്‍ തുക ഏററുവാങ്ങി.