പണമില്ലാത്തതിനാൽ കുഞ്ഞിനെ വിറ്റു. തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കൊടുത്തില്ല. ആശുപത്രിയ്ക്കെതിരേ ദമ്പതിമാർ

September 2, 2020

ആഗ്ര: പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ബില്ലടക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ആശുപത്രി അധികൃതർ കുഞ്ഞിനെ വിറ്റു. എന്നാൽ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ തയാറായില്ലെന്ന് ദമ്പതിമാരുടെ പരാതി. ആഗ്ര ട്രാൻസ്-യമുനയിലെ ജെ.പി ആശുപത്രിക്കെതിരെയാണ് ശിവ് ചരൺ, ഭാര്യ ബബിത(36) എന്നിവർ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പണമില്ലാത്തതിനാൽ …