താമരക്കുളത്ത് കാര്‍ഷിക വിപണിക്ക് തുടക്കം

July 27, 2021

ആലപ്പുഴ: കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ ന്യായമായ വിലയില്‍ വില്‍ക്കാനായി താമരക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കാര്‍ഷിക വിപണി ആരംഭിച്ചു. കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കണ്ണനാകുഴി കിണറുമുക്ക് ജംഗ്ഷനില്‍ കാര്‍ഷിക വിപണി ‘പ്രിയദര്‍ശിനി ഗ്രാമീണ ചന്ത’ ആരംഭിച്ചത്. തിങ്കള്‍, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിലാണ് വിപണി.  താമരക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജി. …

പട്ടണം ഇനി പച്ച പിടിക്കും പട്ടണത്തില്‍ പച്ചക്കറി കൃഷി പദ്ധതി മേയര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

February 26, 2021

കൊല്ലം: പട്ടണത്തില്‍ പച്ചക്കറി കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാന്‍ കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍. 2020-21 ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം രൂപം നല്‍കിയ കൊല്ലം പട്ടണത്തില്‍ പച്ചക്കറി കൃഷി പദ്ധതി മേയര്‍ പ്രസന്ന ഏണസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. താമരക്കുളം സിത്താര സാംസ്‌ക്കാരിക സമിതിയില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ വികസനകാര്യ …