ഉത്തർപ്രദേശിലേക്കുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ മടക്കയാത്രയുടെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ചിലവ് സംസ്ഥാനം വഹിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്

May 16, 2020

ലക്നൗ : മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്ന ഉത്തർപ്രദേശുകാരായ തൊഴിലാളികളുടെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന ചെലവ് സംസ്ഥാനം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അറിയിച്ചു. ശ്രമിക്‌ ട്രെയിനുകളുടെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് റെയിൽവേ കൈമാറുമെന്ന് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.യാത്രക്കാരായ തൊഴിലാളികൾ …