ആലപ്പാട്-പുള്ള് നിവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി ഫൈബര്‍ ബോട്ടുകള്‍

July 5, 2020

തൃശൂര്‍: വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയില്‍ കഴിയുന്ന ജില്ലയിലെ ആലപ്പാട് – പുള്ള് നിവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി ഫൈബര്‍ ബോട്ടുകള്‍. 2018ലെ പ്രളയത്തില്‍ 75 ശതമാനം കരഭാഗവും വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങിയ പ്രദേശമാണ് ഇത്. ആലപ്പാട് – പുള്ള് സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ ദിനത്തില്‍ …