ഇടുക്കി: തൊടുപുഴ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ ഓക്സിജന്‍ ജനറേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ്

July 29, 2021

ഇടുക്കി: കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റ് പി.എം കെയര്‍ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്ര ഏജന്‍സിയായ Deffence Research and Dev–elopment Organisation (DRDO) മുഖേന തൊടുപുഴ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ നിന്നും ഓക്സിജന്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന നൂതന രീതിയിലുള്ള ഓക്സിജന്‍ …

കോട്ടയം: പാലാ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പുതിയ ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു

June 30, 2021

കോട്ടയം: പാലാ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പി.എം കെയര്‍ മുഖേന  ലഭ്യമാക്കിയ ഓക്സിജന്‍  പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. ജൂണ്‍ എട്ടിന് എത്തിച്ച പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികള്‍  കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പൂര്‍ത്തിയായത്. അടുത്തയിടെ കോവിഡ് ആശുപത്രിയാക്കി മാറ്റിയ ഇവിടുത്തെ ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി പുറത്തുനിന്ന് ഓക്സിജന്‍ കൊണ്ടുവരേണ്ട …