പൂഞ്ചിലെ കെർണി മേഖലകളിലെ പാകിസ്ഥാൻ വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ചു

October 1, 2019

ജമ്മു ഒക്ടോബര്‍ 1: ജമ്മു കശ്മീരിലെ പൂഞ്ച് ജില്ലയിൽ നിയന്ത്രണ രേഖയോട് ചേർന്ന് ഷാപ്പൂർ, കെർണി മേഖലകളിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചു. രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ, പാകിസ്ഥാൻ, കെർണി മേഖലകളിൽ വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ചു, പ്രതിരോധ വക്താവ് പറഞ്ഞു. ” ഇന്ത്യൻ ക്രോസ് …