ആലപ്പുഴ: കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ കുട്ടികൾക്കായി ചിത്രരചനാ വാരം

June 26, 2021

ആലപ്പുഴ: കോവിഡ് കാലത്ത് നിരവധി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയ കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പുതിയ പദ്ധതിയുമായി രംഗത്ത്. പഞ്ചായത്തിലെ എട്ടു വയസിന് താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കായി ‘നേർവര’ എന്ന പേരിൽ ചിത്രരചന വാരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ജൂൺ 27 മുതൽ ജൂലൈ നാലു വരെയാണ് …