എറണാകുളം: ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന്‌ ജില്ലയിൽ തുടർച്ചയുണ്ടാക്കും: ഉല്ലാസ്‌ തോമസ്‌

July 26, 2021

സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ്‌ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരുമാസത്തെ ലഹരിവിമുക്ത തീവ്രയജ്ഞം  സമാപിച്ചു കൊച്ചി: തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ജില്ലയിൽ ലഹരി നിർമാർജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കുമെന്നും എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും ഏകോപനം ഇതിനായി സാധ്യമാക്കുമെന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ ഉല്ലാസ്‌ തോമസ്‌ പറഞ്ഞു. സാമൂഹ്യ നീതി ഓഫീസ്‌ …

കോഴിക്കോട്: ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണം ശക്തമാക്കണമെന്ന് മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ

July 2, 2021

കോഴിക്കോട്: കുട്ടികളിലും യുവാക്കളിലും മയക്ക് മരുന്ന് ദുരുപയോഗം കൂടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കണമെന്ന് വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.  ജില്ലാ സാമൂഹ്യ നീതി ഓഫീസ്  “മോചനം 2021 ” എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ലഹരി …