മൊറട്ടോറിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് തള്ളി മന്ത്രിസഭാ യോഗം

December 6, 2019

തിരുവനന്തപുരം ഡിസംബര്‍ 6: മൊറട്ടോറിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് മന്ത്രിസഭാ യോഗം തള്ളി. മൊറട്ടോറിയം നീട്ടാനുള്ള ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയില്ലെന്നായിരുന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്. മാര്‍ച്ച് 5ന് ചേര്‍ന്ന യോഗമാണ് ഡിസംബര്‍ 31 വരെ മൊറട്ടോറിയം നീട്ടാന്‍ …