ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ബുക്കർ ജേതാവ്, ഒപ്പം ഒരു കറവക്കാരിയും

August 28, 2020

ലണ്ടൻ : 2020ലെ അന്താരാഷ്‌ട്ര ബുക്കർ പുരസ്‌കാരം ‌ഡച്ച്‌ എഴുത്തുകാരി മരീക്ക ലൂകാസ്‌ റീൻവെൽഡിന്‌‌. “ദി ഡിസ്‌കംഫർട്ട്‌ ഓഫ്‌ ഈവനിങ്’ എന്ന പേരിൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത നോവലാണ്‌ ഇരുപത്തൊൻപതുകാരിയായ മരീക്കയെ പുരസ്‌കാരത്തിനർഹയാക്കിയത്‌. ഈ പുരസ്‌കാരം‌ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ …