മധുസൂദനന്‍നായര്‍ക്കും ശശി തരൂരിനും കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്

December 18, 2019

ന്യൂഡല്‍ഹി ഡിസംബര്‍ 18: ശശി തരൂരിനും വി മധുസൂദനന്‍നായര്‍ക്കും കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്ക്കാരം. മധുസൂദനന്‍നായരുടെ ‘അച്ഛന്‍ പിറന്ന വീട്’ എന്ന കാവ്യമാണ് പുരസ്ക്കാരത്തിന് അര്‍ഹമായത്. ‘ആന്‍ ഇറ ഓഫ് ഡാര്‍ക്നസ്: ബ്രിട്ടീഷ് എംപയര്‍ ഇന്‍ ഇന്ത്യ’ എന്ന പുസ്തകമാണ് ശശി …