പെട്ടിമുടിയിലെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക്‌ വീടു വെച്ചുനല്‍കുന്നിന്‌ മാനേജ്‌മെന്‍റിന്‍റെ പിന്തുണ അറിയിച്ച്‌ കമ്പനി എംഡി. മാത്യു എബ്രാഹം

September 1, 2020

മൂന്നാര്‍: പെട്ടിമുടിയില്‍ ഉരുള്‍പൊട്ടലില്‍ വീട്‌ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പുനരധി വസിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധെേപ്പട്ട്‌ വൈദ്യുതി വകുപ്പു മന്ത്രി എംഎം.മണി കണ്ണന്‍ദേവന്‍ കമ്പനി അധികൃതരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി. 2020 ആഗസ്റ്റ്‌ 30 ന്‌ ഞായറാഴ്‌ച രാവിലെ മൂന്നാര്‍ ഗസ്റ്റ്‌ഹൗസില്‍ വെച്ചായിരുന്നു കമ്പനി എംഡി മാത്യു എബ്രാഹവുമായുളള …