ത്രിപുരയിൽ കടകളിൽ തീ പിടുത്തം, 35 ലക്ഷം രൂപ കത്തി നശിച്ചു

November 6, 2019

അംബാസ, ത്രിപുര നവംബർ 6: ദലൈ ജില്ലയിലെ മണികഭാണ്ടെർ പ്രദേശത്തു രാത്രിയിലുണ്ടായ തീ പിടുത്തത്തിൽ 5 കടകൾ നശിച്ചു, 35 ലക്ഷം രൂപ കത്തി നശിച്ചു . മാർക്കറ്റ് ഏരിയയിൽ പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ് തീ പടർന്നതെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. തീ കെടുത്താൻ …