പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തില്‍ പിഴ ഈടാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ ഇന്ന് മുതല്‍

January 15, 2020

തിരുവനന്തപുരം ജനുവരി 15: സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ നിരോധനം നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പിഴ ഈടാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ ഇന്നുമുതല്‍ ആരംഭിക്കും. പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളുടെ നിരോധനം പുതുവര്‍ഷം മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തിലായെങ്കിലും പിഴ ഈടാക്കുന്നത് ജനുവരി 15 മുതലെന്നായിരുന്നു സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപനം. 10,000 രൂപ …

ഫാസ്ടാഗുകള്‍ നാളെ മുതല്‍ നിര്‍ബന്ധം

January 14, 2020

കൊച്ചി ജനുവരി 14: ടോള്‍ പ്ലാസകളില്‍ ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ ഫാസ്ടാഗുകള്‍ നിര്‍ബന്ധം. ഒരു ട്രാക്ക് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാ ട്രാക്കുകളിലും ഫാസ്ടാഗ് നിര്‍ബന്ധമാണ്. ഫാസ്ടാഗില്ലാത്ത വാഹനങ്ങള്‍ ഈ ഒറ്റവരിയില്‍ പോകേണ്ടി വരും. പാലിയേക്കര ടോള്‍ പ്ലാസയില്‍ നാളെ മുതല്‍ അഞ്ച് ട്രാക്കുകളിലും ഫാസ്ടാഗ് …