അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം: ജില്ലാതല ചുമര്‍ ചിത്രരചനാ മത്സരങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു

March 4, 2020

കാസർഗോഡ് മാർച്ച് 4: അന്താരാഷ്ട്രാ വനിതാ ദിന വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റേയും വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റേയും ആഭിമുഖ്യത്തില്‍  ചുമര്‍ചിത്ര രചനാ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു.  ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കാസര്‍കോട് സിവില്‍ സ്റ്റേഷനില്‍  പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനും ലളിതകലാ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് ജേതാവുമായ  …