കോവിഡ് പരിശോധനയില്‍ പുതിയ ഉയരങ്ങള്‍ താണ്ടി ഇന്ത്യ

September 4, 2020

തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ട് ദിവസങ്ങളില്‍ പ്രതിദിനം  നടത്തിയത് 11.70 ലക്ഷത്തിലധികം കോവിഡ് പരിശോധനകള്‍ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി രാജ്യത്തു നടത്തുന്നത് പ്രതിദിനം 11.70 ലക്ഷത്തിലധികം കോവിഡ് പരിശോധനകളാണ്.കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 11,69,765 കോവിഡ് പരിശോധനകളാണ് രാജ്യത്ത് നടത്തിയത്. മറ്റൊരു രാജ്യവും ഇത്ര ഉയര്‍ന്ന …