നീലിമയാർന്നത് വലുത് മനോഹരം, 10 കോടി പ്രകാശവർഷം അകലെയുള്ള താരാപഥത്തിന്റെ ചിത്രം പകർത്തി നാസ

March 8, 2021

വാഷിംഗ്ടൺ: നൂറ് ദശലക്ഷം പ്രകാശവർഷം അകലെയുള്ള ഒരു നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിന്റെ അതി മനോഹരമായ ചിത്രം പകർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നാസയുടെ ഹബ്ൾ ദൂരദർശിനി. കരഭം (Camelopardalis) നക്ഷത്ര രാശിയിലെ ഈ താരാപഥത്തിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ച് നാസ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് ‘നീലിമയാർന്നത്, വലുത്, മനോഹരം’ എന്നാണ്. …